Anton Korenči

režisér

Anton Korenči (1986) vyštudoval divadelnú réžiu na VŠMU v Bratislave, kde neskôr pôsobil aj pedagogicky ako odborný asistent. Vytvoril viacero zásadných inscenácii v Divadle a.ha - za všetky napr. Brucknerovu Chorobu mladosti, či Schwabove Prezidentky. Vo svojej umeleckej práci pokračoval aj v Divadle Malá scéna STU, kde uviedol napr. Aristofanovu Lysistratu, či Brutovského Na obed. V SND inscenoval rozprávku Mechúrik-Koščúrik, autorsky i réžijne sa podieľal na projekte Desatoro. Spolupracoval aj so Slovenským rozhlasom, Štátnym divadlom Košice, či Bratislavským bábkovým divadlom. Učí na Štátnom Konzervatóriu v Bratislave a študuje na FiF UK odbor religionistika, kde sa špecializuje na rituálnu drámu (výskumné cesty do Guatemaly, mayská rituálna dráma Rabinal Achi). V ostatnom čase zazneli najmä jeho inscenácie Lermontovovej Maškarády, Genetovho Balkónu, Strašidiel voľne na motívy románu Chucka Palahniuka, či Zo života hmyzu bratov Čapkovcov. Dokopy režíroval 24 profesionálnych inscenácií, za viaceré z nich získal ceny Litfondu. V roku 2017 založil o.z. AntiTeatro, nezávislú platformu pre profesionálne performatívne umenie, kde sa hodlá venovať výskumu a experimentom v oblasti performatívneho umenia (zakladajúca a reprezentatívna inscenácia Masa&Moc má premiéru 20. mája 2019).