MASA&MOC

Inscenácia na motívy eseje Eliasa Canettiho nominovaná na Cenu Akadémie divadelných tvorcov - divadelná inscenácia sezóny 2018/19.

20

May

Popis

Prvá (zakladajúca) inscenácia novovzniknutého AntiTeatra na motívy rozsiahlej eseje nositeľa Nobelovej ceny Eliasa Canettiho Masse und Macht (1960), ktorá hovorí o tom, ako jedinec v mase stráca svoje úzkosti a zábrany; ako sa slastne rozplýva v dave. Masa je podľa Canettiho prírodný úkaz, nebezpečný živel a dravý živočích; moc – nástroj jej ovládania.

Predpoklady:
a) V čase, keď spoločenský diskurz čoraz ostrejšie rozdeľuje ľudí na tábory, ktoré v sebe obsahujú (a to treba povedať priamo) kryštály proti sebe stojacich vojenských más, je dôležité vytvoriť priestor pre samostatné a kritické myslenie nezávislé na akejkoľvek mase.
b) Prvým, najťažším a najdôležitejším krokom je: vymedziť sa voči sebe samému. Človek sa najprv musí postaviť sám proti sebe (zoči-voči). Aby sa videl. Aby sa mohol spoznať.
c) Pretože poznanie a mier sú cieľom tohto procesu.
Cieľ:
Cieľom inscenácie je analyzovať fenomén masy a moci do takej miery, že ho v nás paralyzujeme.